Duco

Duco

Duco er av rasen Frieser og er med sine 13 år FolloFarmens yngste hest. Han er født i Holland og ble etter et kort opphold i Danmark solgt til en dame i Sarpsborg hvor vi fant han. Han kom til oss i 2004 som 3,5-åring og var da «stemplet» som problemhest, noe vi var lykkelige uvitende om. Med svigerfars råd om å være snille og tålmodige jobbet vi oss frem til et svært godt og gjensidig forhold med Duco.

Duco er budeias hest og går ofte under navnet «Ferdinand». Han går gjerne mange meter bak de andre og «lukter på blommorna». Han er ganske lat, utrolig snill mot både mennesker og dyr, men har stort sett bare respekt for seg selv. Det er kun med Ducos velvilje og godhet han lar oss bestemme over seg. Han har underkastet seg Zaino…..delvis, men har vist å kunne ta lederrollen når Zaino av en eller annen grunn har vært forhindret. Duco er budeias hest og vår «førstefødte».

Les blogginnlegg om Duco her.